Intro

vize

Posláním společnosti Kolektiv Ateliers a.s. je nabízet našim partnerům ty nejlepší produkty vycházející z české sklářské tradice. Díky novému designu chceme sklářskému řemeslu vtisknout moderního a svěžího ducha. Aktivní obchodní politikou chceme vytvořit dlouhodobé přímé partnerské vztahy s cílovými zákazníky. Při realizaci zakázek chceme našim zákazníkům zajistit úplnou kontrolu nad původem a kvalitou zboží a materiálů, dodržení nejlepších řemeslných postupů, špičkovou kvalitu a originální design výsledného produktu. Poctivým přístupem k použitým materiálům chceme pomoci udržet a dále předat znalost tradičních sklářských technik dalším generacím. 

filosofie

Ateliéry Kolektiv navazují na iniciativu několika sdružení uměleckých řemesel sloučených „pod jednou střechou“, která se v posledním století formovala napříč Evropou ( Arts & Crafts, Wienere Werkstätte, Bauhaus, Artěl apod.) Jejich snahou bylo vždy v konturách daného řemesla inovovat vývoj užitého umění, obnovovat výtvarnou a umělecko-řemeslnou kvalitu („truth to material“) svých produktů a propojovat jednotlivé tvůrčí disciplíny.

Mise

KOLEKTIV je nositelem portfolia všech sklářských řemeslných technik, které inovativním způsobem začleňuje do současného designu a architektury. KOLEKTIV usiluje o propojení umění, designu a sklářského řemesla v jeden celek, který stírá hradbu mezi teoretickým vzděláním a praktickým řemeslem. KOLEKTIV klade důraz na umělecko-řemeslnou kvalitu svých produktů a budování kultivovaných obchodních vazeb.

hodnoty

Špičková řemeslná práce
Jednotlivá studia, ze kterých se skládá Kolektiv, představují řemeslnou špičku ve svých oborech. Věříme, že jedině prostřednictvím kvalitního řemeslného zpracování je možné vytvářet produkty trvalé hodnoty.  

Přímá komunikace řemeslníků s klientem                                                                                                                                                                                                                              Kvalitní moderní design musí vznikat na základě úzkého spojení mezi designérem, řemeslníkem a investorem. Jedině v tomto otevřeném spojení mohou vznikat projekty, které uspokojí investora a budou dobrou referencí pro výrobce. 

Inovativní technologie
I k tradičním sklářským řemeslům je možné přistupovat inovativně. Jedině řemeslo, které se vyvíjí v čase, má možnost dlouhodobě obstát na trhu. 

Kompletní servis 
Díky spojení dílen pokrývajících celé portfolio služeb jsme schopni zajistit 100% kvalitu u všech částí díla. Vše pod kontrolou, vše pod jednou střechou. 

Společnost
Vycházíme z tradic našeho regionu, chceme do něj vracet i část svých úspěchů, předávat úspěšné postupy dál. Cítíme odpovědnost za kraj a společnost kde žijeme a za obor v němž působíme. 

Zážitek
Naše produkty jsou investicí. Chceme, aby naši zákazníci cítili energii a péči, kterou jsme do produktů vložili, a aby jim naše dílo přinášelo radost a uspokojení.  

Produktové portfolio


skleněné plochy v architektuře (vitráže, lehané a spékané sklo, paravány, dělící stěny, obrazy)  
dekorativní skleněné plastiky do interiéru / exteriéru
svítidla a nábytek
domácenské a užité sklo
servis pro výtvarníky a designéry
restaurování